Beschrijving

Stopt de werking van zuren in de chemische peeling (zogenaamde “neutralisatie”)